Procés participatiu

Fa molts anys que es parla de la recuperació del solar de La Model. Durant dècades, han estat moltes les iniciatives reivindicatives i també els acords entre administracions sobre terminis que, malgrat tot, sistemàticament s’han acabat incomplint. Entenem que les negociacions actuals entre l’Ajuntament i la Generalitat han de permetre entrar en la recta final d’aquest procés de recuperació. I és per empènyer i assegurar que sigui així que hem creat aquesta Plataforma ciutadana “Fem nostre l’espai de La Model”.
A l’hora de guanyar un solar com aquest, un dels pocs grans espais que ens queden per recuperar a Barcelona, convergeixen tres dinàmiques reivindicatives: la necessitat d’una gran zona verda per a una part de la ciutat tan edificada i densament habitada; afrontar algunes de les mancances en equipaments i serveis diversos; i recuperar la memòria del que ha significat la presó Model.
La reobertura del procés participatiu que estem promovent parteix de la previsió de zona verda i equipaments definits ja el 2009, però tenim la voluntat de revisar-lo a l’alça, en la mesura que l’Ajuntament disposa ara també de l’espai del carrer Nicaragua que la Generalitat es reservava per a usos terciaris, mai acceptats pel veïnat. Però tot està pendent que realment es construeixi ja l’alternativa a la Zona Franca i es tanqui la presó Model. Aquesta és la prioritat i per això volem promoure un procés de participació ciutadana que ajudi a fer sentir amb força i de forma unitària, la nostra veu col·lectiva.

Advertisements